събота, 30 октомври 2010 г.

COLLECTED ITEMS TO THE INTERNATIONAL MEMORIABLE READINS IN THE NAME OF MR. TODOR RIZNIKOFF – RESEARCHER AND WRITER – AT SHEAKESPIRE & FRIENDS, BULGARI
OCEAN PRESS-VARNA
AVRAMOV'S HAND MADE WORLS WIDE EDITIONS
COLLECTED ITEMS TO THE INTERNATIONAL MEMORIABLE READINS IN THE NAME OF MR. TODOR RIZNIKOFF – RESEARCHER AND WRITER – AT SHEAKESPIRE & FRIENDS, BULGARIA, VARNA, JULY-2010


1-BG-ТR-0001 Тодор РИЗНИКОВ СКАЗАНИЕ ЗА АЛЕКСАНДЪР РАЗКАЗ СП. „ПРОСТОРИ“- № 02/1977-ВАРНА-BG ИСТОРИЯ ...
2-BG-ТR-0002 Тодор РИЗНИКОВ
3-BG-ТR-0003 ЗА Тодор РИЗНИКОВ ЯВЛЕНИЕТО ТОДОР РИЗНИКОВ СЪОБЩЕНИЕ Shakespeare & Friends-Varna,
4-BG-ТR-0004 МАДАРА-ВОДАЧ ЗА СТАРИНИТЕ Иван ВЕЛКОВ Пътеводител „Българска Старина“ - Шумен – 1930 Copy от 33 п.стр.
5-BG-ТR-0005 НЕИЗВЕСТЕН ТОДОР РИЗНИКОВ – ДАЙ ОГЪН СНИМКА-COPY INTERNET
6-BG-ТR-0006 СТЕФАН М. ВАСИЛЕВ „ПЕЩЕРНИЯТ ЧОВЕК“ СПОМЕН ЗА ТР „СПОМНЯМ СИ“, София 2002, Ст.М.Василев Extract-Copy – 8 П. СТР.
7-BG-ТR-0007 ОГНЯН ЖЕКОВ „ДУХЪТ МУ ЩЕ ВИТАЕ ИЗ СЪРТА“ IN MEMORIAM „ЧЕРНОМОРИЕ“, 08.03.1996/БР. 58(1302) Copy – 2 стр. С некролог!
8-BG-TR-0008 ОГНЯН ЖЕКОВ „АВРАМОВ, ЗДРАВЕЙ“ ПИСМО НА РЪКА АДРЕСИ
9-BG-TR-0009 ОГНЯН ЖЕКОВ ПИСМО НА РЪКА E-MAIL!@!
10-BG-TR-0010 ЕДНА НЕДОИЗДАДЕНА КНИГА НИКОЛА ИВАНОВ КРИТИКА ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ – 12.09.2009
11-BG-TR-0011 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ РИЗНИКОВ-НА-УЛИЦАТА-19990 ФОТОС ЧАСТЕН АРХИВ ЧБ-КОПИЕ
12-BG-TR-0012 ГАНЕ ТОДОРОВСКИ – СКОПИЕ ЗА И ПРОТИВ „ВЕДА СЛОВЕНА“ ИЗСЛЕДВАНЕ 1-42 pp
13-BG-TR-0013 UNKNOWN VEDA SLOVENA REMARK WIKI 1-1 PP
14-BG-TR-0014 ЛОВЕЦЪТ НА ДИВИ ПАТИЦИ КОРИЦА ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
15-BG-TR-0015 ГРИГОР СИМОВ ПРЕКРАСНА ПЕСЕН „ВЕДА СЛОВ“ REMARK ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
16-BG-TR-0016 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ ВЪВЕДЕНИЕ REMARK ЧЕТЕНИЯ ЮЛИЙ-2010-ШЕКСПИР И ПРИЯТЕЛИ ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
17-BG-TR-0017 ГЕОРГИ МИХОВ ФЕНОМЕНЪТ „ВЕДА СЛОВЕНА“ REMARK ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
18-BG-TR-0018 ИВАН ВАЗОВ XVIII. Г.ВЕРКОВИЧ В ЛЪДЖЕНЕ ПЪТЕПИС ЧБ-КОПИЕ – 1-4 СТР.
19-BG-TR-0019 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ ТОДОР РИЗНИКОВ НА ЯЙЛАТА ФОТОС ЧАСТНА КОЛЕКЦИЯ ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
20-BG-TR-0020 ИЛИЯ С. БОБЧЕВ МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ ФРОНТТИТУЛ WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
21-BG-TR-0021 THRACE REMARK WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-7 СТР.
22-BG-TR-0022
23-BG-TR-0023 BULGARIAN MUSLIMS REMARK WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
24-BG-TR-0024 THEODOSIUS OF SCOPIE REMARK WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-3 СТР.
25-BG-TR-0025 LYALEVO REMARK WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
26-BG-TR-0026 SLAWIC MYTHOLOGY REMARK WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-17 СТР.
27-BG-TR-0027 DECEPTION REMARK WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-8 СТР.
28-BG-TR-0028 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ ТОДОР РИЗНИКОВ-Б. АВРАМОВ ФОТОС WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-3 СТР.
29-BG-TR-0029 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ ШИБАНЯЦИ REMARK ВЪПРЕКИ – 03-2010 ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
30-BG-TR-0030 MACEDONIA DOCU WIKI ЧБ-КОПИЕ – 1-30 СТР.
31-BG-TR-0031 Тодор РИЗНИКОВ КАМЪКЪТ ТЕЖИ НА МЯСТОТО СИ ОЧЕРК „НАРОДНО ДЕЛО“, 29.08.1973 ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
32-BG-TR-0032 Тодор РИЗНИКОВ ОТ ТРЕВНЕНСКИТЕ КОЛИБИ
СТАНЧЕВЦИ ДО КОМИ ОЧЕРК ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
33-BG-TR-0033 Тодор РИЗНИКОВ ЯЗОВИРЪТ – ТОВА НОВО БОЖЕ-
СТВО ОЧЕРК „НАРОДНО ДЕЛО“, 04.08.1973 ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
34-BG-TR-0034 Тодор РИЗНИКОВ ПОКРАЙ ДУНАВ ХОДЯТ ... ОЧЕРК „НАРОДНО ДЕЛО“,25.08.1992 ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
35-BG-TR-0035 Тодор РИЗНИКОВ ТАЙНАТА НА БАЛДЖИ-МЕШЕ ОЧЕРК ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
36-BG-TR-0036 Тодор РИЗНИКОВ ЗА ИМЕНАТА И ПРОЗВИЩАТА НА
ИВАЙЛО ОЧЕРК ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
37-BG-TR-0037 Тодор РИЗНИКОВ ИВАЙЛО – ЛИЧНО ИМЕ ИЛИ
ПРОЗВИЩЕ ОЧЕРК „ПОЛЕТ“, 26.12.1973. ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
38-BG-TR-0038 Тодор РИЗНИКОВ ТРИ ВЪРХА НА ВРЕМЕТО ПОЕМА „НАРОДНО ДЕЛО“ ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
39-BG-TR-0039 КРЪСТЮ КУЮМДЖИЕВ ЕДНА НАРОДНА ПЕСЕН И
ЕДИН ВЪПРОС ИЗСЛЕДВАНЕ „ЛИТЕРАТУРЕН ФРОНТ“, БР. 10, 05.03.1981. ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
40-BG-TR-0040 Тодор РИЗНИКОВ ЗАГАДКАТА НА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ
ПРАБЪЛГАРИ ОЧЕРК „КАОЛИНОВСКО УТРО“, 22.08.1975. ОРИГИНАЛЕН БРОЙ
41-BG-TR-0041 КРЪСТЮ КУЮМДЖИЕВ ПРЕДПОЧЕТЕН ПРЕД ТОЛСТОЙ ОЧЕРК „ПУЛС“ ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
42-BG-TR-0042 НЕВЕНА СТЕФАНОВА ОТНОВО ЗА „ВЕДА СЛОВЕНА“ ИЗСЛЕДВАНЕ „АБВ“, 12-18.05.1981. ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
43-BG-TR-0043 КРИСТИНА ПАТРАШКОВА ИМАШЕ ЛИ СМИСЪЛ ДА СЕ
АНАТЕМОСВАТ ПИСАТЕЛИ? ОЧЕРК „24 ЧАСА“, 25.06.1994. ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
44-BG-TR-0044 БОЙКА АСЬОВА . . . СЛОВЕНА? ИНТЕРВЮ С ТР ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
45-BG-TR-0045 Тодор РИЗНИКОВ КАКВО ИСКАТ „ОБИКНОВЕНИТЕ
ХОРА“ ОТ ВАС, ДР. КАРАСЛАВОВ? ИНТЕРВЮ С ТР „НАРОДНО ДЕЛО“ ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
46-BG-TR-0046 Тодор РИЗНИКОВ ХОДИЛ ЛИ Е ИВАЙЛО ДА ДИРИ
ПОМОЩ ОТ ТАТАРИТЕ? ИЗСЛЕДВАНЕ „НАРОДНО ДЕЛО“ ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
47-BG-TR-0047 АЛЕКСАНДЪР СПИРИДОНОВ ЗА ТОДОР РИЗНИКОВ ИЗКАЗВАНЕ „ЛИТЕРАТУРЕН ФРОНТ“, БР. 10, 05.03.1981. ЧБ-КОПИЕ – 1-1 СТР.
48-BG-TR-0048 БЛИЗКИ НА ТОДОР РИЗНИКОВ СПРАВКА ЧАСТНА СПРАВКА РЪКОПИСНА ЧБ-ОРИГИНАЛ – 1-1 СТР.
49-BG-TR-0049 СТ. НИКОЛОВ ДО ДСО „БЪЛГАРСКА КНИГА“ ПИСМО ИЗХ. № iv-№ 126713.10.1969 г. ПРЕПИС ОТ ПРЕПИС
50-BG-TR-0050 ЦВЕТАН СТОЯНОВ ДО ТОДОР РИЗНИКОВ ПИСМО СОФИЯ, 29.05.1970. ОРИГИНАЛ
51-BG-TR-0051 Тодор РИЗНИКОВ ДО ЦК/БКП АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ИЗЛОЖЕНИЕ С. СНЕЖИНА, 15.06.1974. ВТОРИ ЕК. НЕПОД
ПИСАН – 2 СТР.
52-BG-TR-0052 ИЛИЯ КОНЕВ „ВЕДА СЛОВЕНА“ - УСЕЩАНЕ ЗА
РЕАЛНОСТ ИЗСЛЕДВАНЕ „АБВ“, 17.03.1987. ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
53-BG-TR-0053 АЛЕКСАНДЪР СПИРИДОНОВ ОТНОВО ЗА РАЗОРАВАНЕТО НА
СИНУРИТЕ ИЗСЛЕДВАНЕ „ЛИТЕРАТУРЕН ФРОНТ“, 21.05.1981. ЧБ-КОПИЕ – 1-2 СТР.
54-BG-TR-0054 DESPITE / ВЪПРЕКИ - № 01.01/2010 ЯВЛЕНИЕТО ТОДОР РИЗНИКОВ ИЗСЛЕДВАНЕ ЧАСТНО АПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ ЧБ-КОПИЕ – 1-36 СТР.
55-BG-TR-0055 DESPITE / ВЪПРЕКИ - № 01.02/2010 ПРОКЛЯТИЕТО „ЛОВЕЦЪТ НА ДИВДИ ПАТИЦИ“ ИЗСЛЕДВАНЕ ЧАСТНО АПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ ЧБ-КОПИЕ – 1-20 СТР.
56-BG-TR-0056 DESPITE / ВЪПРЕКИ - № 01.03/2010 ПРОБЛЕМАТА „ВЕДА СЛОВЕНА“ ИЗСЛЕДВАНЕ ЧАСТНО АПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ ЧБ-КОПИЕ – 1-48 СТР.
57-BG-TR-0057 SHAKESPEARE & FRIENDS-VARNA ЗАБРАВЕНИТЕ МАЙСТОРИ НА СЛОВОТО ПОСТЕР – А-3 ЧАСТНО АПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ ЦВЕТНО – 1 СТР -. А-3
58-BG-TR-0058 SHAKESPEARE & FRIENDS-VARNA ЗАБРАВЕНИТЕ МАЙСТОРИ НА СЛОВОТО КАРТ- А-6 ЧАСТНО АПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ ЦВЕТНО – 1 СТР. - А6
59-BG-TR-0059 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ НА СВЕТИЛИЩА БЕЗДОМНИЯТ ТЪРСАЧ ISBN-954-8530-25-2 OCEAN PRESS-VARNA, 1999-2004 ЧБ – 28 СТР.
60-BG-TR-0060 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ IN MEMORIAM - Тодор РИЗНИКОВ ФЛАЕР - А5 OCEAN PRESS-VARNA, 2010 NONE
61-BG-TR-0061 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ IN MEMORIAM - Тодор РИЗНИКОВ ФЛАЕР - А5 OCEAN PRESS-VARNA, 2010 ЧБ-4 СТР.
62-BG-TR-0062 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ IN MEMORIAM - Тодор РИЗНИКОВ ФЛАЕР - А5 OCEAN PRESS-VARNA, 2010 ЧБ-4 СТР.
63-BG-TR-0063 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ МАДАРСКИЯТ КОННИК ЦВ. ФОТО – А-6 OCEAN PRESS-VARNA, 1993 ЦВЕТНО – 1 СТР -. А-6
64-BG-TR-0064 ОГНЯН ЖЕКОВ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ-11,18,25.08.2010 РЪКОПИСЕН – А-4 ЧБ-1 СТР.
65-BG-TR-0065 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ СТАРАТА КРЕПОСТ – на Тодор Ризников ПОЕМА ЧБ-1 СТР.- А-4
66-BG-TR-0066 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ ЯВЛЕНИЕТО ТОДОР РИЗНИКОВ ЕСЕ РЪКОПИС ЧБ-2, СТР.- А-4
67-BG-TR-0067 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ DESPITE/ВЪПРЕКИ - БР.01/2010 КОРИЦА-ЛИЦЕ ЧБ-1 СТР.- А-4
68-BG-TR-0068 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ DESPITE/ВЪПРЕКИ – БР.01/2010 КОРИЦА-ГРЪБ ЧБ-1 СТР.- А-4
69-BG-TR-0069 БОГОМИЛ АВРАМОВ-ХЕМИ НА МАТАРА ПАЗИТЕЛЯТ СЪКРОВЕН ВАРИАЦИЯ-2010 ПОДГОТОВКА ЗА БРОШУРА В ТИРАЖ ЧБ-1-13 СТР.- А-4
70-BG-TR-0070 ОГНЯН ЖЕКОВ ВЕДОСЛОВЕНА РЕМАРК ОТ СРЕЩА РЪКОПИСНО РЕШЕНИЕ ЗА НАЗВАНИЕ ЧБ-1 СТР.- А-4
THE END*PART ONE!
30.1`0.2010