сряда, 23 април 2014 г.

(„dicunt quod descederunt a Christo de gradu ad gradum”) - ЗА КАТАРИТЕ ОТНОВО . ФБ - 24.04.2014.

“И сега внимавайте, ще се спрем върху един изключително важно по своята значимост сведение: според катарите съществувала една друга, тайна църква, запазила първообраза си още от периода на ранното християнство. Тя била възникнала някъде в Балканския югоизток. Както отбелязва акад. Димитър Ангелов, всички източници сочат, че катарите са имали предвид именно българските земи. От самото й създаване начело на тази църква били застанали 12 апостоли, ръководени от Учител. Те след време предали знанието за истинската християнска вяра на свои приемници, други 12 апостоли... и тъй нататък през столетията, като заради гоненията последователите на това учение го разпространявали тайно. Казвали за себе си, „че са дошли от самия Христос стъпка по стъпка” („dicunt quod descederunt a Christo de gradu ad gradum”) - това сведение е по думите на техен съвременник, средновековния им критик от Ломбардия Салво Бурчи...
Тук можем да се запитаме – а не е ли бил Боян Мага един от тези 12 апостоли или дори техен Учител? Можем да се запитаме още – не би ли могъл „амулетът” ОРФЕОС ВАККІКОС в някаква степен да е бил инспириран от харизматичната му личност с неговата слава на чародей-лечител и трагична съдба на религиозен реформатор, решил да възвърне чистотата на Христовата вяра?... Възможно ли е някой друг изтъкнат богомилски учител, като например Василий Врач, да е бил почетен чрез този сложен образ, съчетал в себе си древно езичество, християнска ерес и символи от някакво тайно познание? Дали този „амулет” не е бил притежание на някой съвършен?
Няма отговор...
Факт е обаче ясното послание на „амулета”, че разпънатият Христос има нещо общо с мистериите и с техния основател Орфей-посветителя, което познание е било известно в периода на ранното християнство. И че това тайно познание, преследвано от Църквата, е било достояние на група хора, обединили се в тайни братства, успели да го съхранят през вековете, предавайки го тайно един на друг, стъпка по стъпка!...
За да го предадат като щафетен факел на катари, патарени, розенкройцери, масони...”
Откъс от Част 16, „За „богоомразната” ерес на богомилите, Боян Мага и катарите” от новата книга на Никол Данева „Шифърът на кръста” (скоро в КК „Труд”).