Филип II реорганизира македонската армия и създава нов боен ред,наречен
ФАЛАНГА. Разшифровката веднага ни казва,че термина сочи кои са
армията на Филип:ФАЛАНГА=Балга,сиреч Българи!
Флангата е дефинирана като БОЙНА ФОРМАЦИЯ,а превода на тази
дефиниция

указва категорично коя е най-сигурната и надеждна побеждаваща бойна
формация:БОЙНА ФОРМАЦИЯ=Бог Иса и Богиня Мария

Филип въвежда на въоръжение във фалангата дългото 4-7 метра копие
САРИССА,което прави непробиваема защитата на фалангата,но по-голяма
работа върши като шифрован документ,сочещ категорично кое е
най-мощното оръжие,което ни е завещал Жреца Филип и на което
да разчитаме за защитата си и като доказателствен документ при
наследствените ни спорове и дела:

САРИССА=Сар Исус=Цар Исус!
Директно и без заобикалки се вади веднага безапелационния документ,
който прекратява всички спорове и фалшификации какъв е бил Филип-грък ли,
македонец ли -но не и Българин,какъвто само може да бъде всеки един
жрец!Язък за хвърлените на вятъра милиони за паметниците в Скопие!То и на
неговото име вече идва ред да се препрекръсти и възстанови Божествения си
Български статус и величие като Бок Иса!

СКОПИЕ=Бок Иса-изконен свещен Български град,отнет от Свещената
Българска Империя чрез пъкления план на заговорниците срещу
Българите за отнемане на все повече територии и население от
Световната империя на Българите,свивайки я по правилата на
ШАГРЕНОВАТА КОЖА до сегашнитеразмери на Многострадална България!
Но обратното изумително свойство на ШАГРЕНОВАТА КОЖА е да се
разширяваи да възстановявя предишните си огромни размери при
подходящи условия,а именно съживителна влага и вода,а ние ги имаме
вече в преизобилие,и то какво:изворът с ЖИВА ВОДА на Свещения
Български език!
ЖИВА ВОДА=Ежуа Бог и Богиня Диана!!!
ИЗВОР С ЖИВА ВОДА=Бога Син на Бог Изуж и Богиня Диана!!!
СЪЖИВИТЕЛНА ВЛАГА И ВОДА=Исуж Бог Дуло Болга и Богиня Диана!!!
ИМАМЕ ВСИЧКО=Мама и Бок Исутш=Мама Диана и Бок Исуш
Поучителната история за шагреновата кожа е съчинена от
Посветеният Българин ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК конкретно и единствено
като метафорична формулировка сказание и пророчество за
Свещената Българска световна Империя:
ШАГРЕНОВА КОЖА=Шар Бог Ежуа Кая=Ежуш Кая Барг=
Господ Бок Шар Ежуа=Царят Господ Бог Исус!!!
ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК дефинира понятието и като КОЖА НА СКРЪБТА.
КОЖА НА СКРЪБТА=Бок Исуж Трака=Тракия на Бок Исуж=
Територията(КОЖАТА) на Диана и Иса Бърк

САРИССА=Цар Исус,и то не имагинерния и фалшифицирания,ами
живия и истинския,действащия по приключването на поредният етап
на многохилядолетния проект БЪЛГАРИ!
В габаритите на пиката отново са заложени елементите на Свещената Матрица:
ДЪЛЖИНА СЕДЕМ МЕТРА=Дуло Исуж и Диана Мат Мария!!!
Филип въвежда елитните отряди на ХИПАСПИСТИТЕ,които след лесно
деанаграмиране корекно се подреждат в познатите ни и вездесъщи Богове:

ХИПАСПИСТИ=Бох Исус и Богиня Диана-Посветени и кръстени със Святият
Дух Българи!!!
Разбираме какво са били всъщност страховитите елитни войскови части-певци
,музиканти и танцьори от жреческата трупа,притежаващи феноменалните
способности да обезоръжават и най-злите противници и врагове на Божият
народ с Любов,музика и песни!
Към елитните подразделения на армията на Филип,която придобива все по
причудлив и странен вид,нямащ нищо общо с описанията в официалните
анали и военните учебници на маршируващи,въоръжени до зъби роботизирани
мачкащи всичко по пътя си убийци,ще прибавим и още едни,които също
така събуждат нашето подозрение що за птици са и за къде са тръгнали със
странното си въоржение!
ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ=Бог Жар Иза и Богиня Диана
Съвременните военни експерти,които доста са си поразвихрили фантазията
при разработките на военните дела от ония времена,ни съобщват за специални
войскови части,дефинирани като  ПРИДРУЖИТЕЛНА КАВАЛЕРИЯ и носещи
името ХЕТАЙРИ.Те били благородници и били въоръжени с
КСИТОН-кавалерийско копие,което се хващало с две ръце.Носели и
КОПИС-къс меч за ръкопашен бой.Тези части имали много важна и
решителна роля за изхода на битката.Тръгваме да търсим нещо повече
за тая кавалерия от благородници,които е трябвало да носят и държат
копието с две ръце,че и да яздят едновременно-голяма мъка ще да е било!
Нищо не се казва да са имали трета ръка,че поне с нея да се държат за
юздите за да не се изтръскат на земята!Сега идва и още по-трудното
изпитание за тия пишман благородници и кавалеристи-както държат с
двете ръце копието,а с третата ръка юздите за да не се изтрещят на
земята,ще трябва  да извадят с четвъртата си ръка и меча си КОПИС
за ръкопашен бой и да подпукат с него шашардисаните си противници,
изненадани от многоръките кавалеристи...
МАЙТАПА НАСТРАНА(Богиня Диана Матара и Иса),може да се намери и
някакво приемливо обяснение на абсурдната военна технология от рода на
владеене на висши бойни изкуства като нинджите например,но нас не ни
задоволяват такива обяснения и затова отиваме на генерално
разрешаване на въпроса,като подлагаме на обработка със секретния код
официалната информация.Тази операция извършваме както за да разкрием
истинската информация в официалните документи,и още повече за да
демонстрираме пред вас технологията на приложение и работа със свещения
шифър и неговата всепроникваща и неотразима способност и ви подтикнем и
насърчим  да почнете да го прилагате и вие във вашите изследвания.
Преди да започнем разсекретяването на информацията,ще обработим
получените в момента думи и изрази:
ДУМИ И ИЗРАЗИ=Изуз и Мадара
ПО-ТРУДНО ИЗПИТАНИЕ=Бог Иза Друида и Богиня Диана
СТРАХОВИТИ ЕЛИТНИ ВОЙСКИ=ВОЙСКИ на Иса Трах и Богиня Диана Дуло
ДИРЕКТНО И БЕЗ ЗАОБИКАЛКИ=Трак Изуз Болка и Бокиня Диана
ЕЛИТНИ ВОЙСКИ=Дуло Бок Иса
РЪКОПАШЕН БОЙ=Бог Ешуа Барк
МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ=Исуж и Мад Мария
БОЙНО ИЗКУСТВО=Бок Исуз и Богиня Диана
НИНДЖИ=Диана и Ежуа
ЮЗДА=Иза и Диана
КАТО НАПРИМЕР=Диана Мария БаркОЩЕ ПОВЕЧЕ=Бог Ешуч и Богиня Диана
ДЕМОНСТРАЦИЯ=Исус и Диана Матара
НЕОТРАЗИМИ=Иза и Матара
ДА ВИ НАСЪРЧИМ=Богиня Диана Мария и Исуч

Какво ни съобщава официлната информация:

Специалните войскови части със звучащото странно познатото ни и навяващо
асоциации име ХЕТАЙРИ представлявали ПРИДРУЖИТЕЛНА КАВАЛЕРИЯ,
която имала ония невероятни способности,в които се усъмнихме основателно,
защото разшифровката ни показва убедително какви са тия кавалеристи:
ПРИДРУЖИТЕЛНА КАВАЛЕРИЯ=Барди Жар Дуло Балкария!
Съмненията ни се потвърдиха,защото тия невъзможни кавалеристи-факири
се оказаха дълбоко законспирирани Бълкари Барди от Царския династичен
род Дуло!Наистина са благородници от висш ранг,но не бойци яздачи и
бучкащи коляци многоръки факири,а Барди-певци,музиканти и танцьори,
владеещи феномените да покоряват и завладяват човешките Души с музика
и песни с Любов и да транформират и най-голямото зло в полезно добро!!!
Дефинирането им като БЛАГОРОДНИЦИ ни уверява,че сме на прав път,
защото знаем какво се крие в името и категорията БЛАГОРОДНИЦИ и кои
само могат да бъдат благородници-Свещеният код тука е безкопромисен:
БЛАГОРОДНИЦИ=Българина Диана и Иса=Българи на Диана и Иса=БЪЛГИ
РОДЕНИ ИСА И ДИАНА=Бълги,родени от Иса и Диана

БЕЗКОМПРОМИСЕН КОД=КОД на Бок Исуз и Богиня Мария!!!

Същата информация ни съобщава и разшифровката на термина КОПИЕНОСАЧ:
КОПИЕНОСАТШ=Исуш и Бокиня Диана-феноменен жречески антураж
АНТУРАЖ=Жар Диана


До тука от нашето разследване разбрахме,че тия специални ХЕТАЙРИ
не са кавалеристи и копие носачи,не мушкат,колят и трепят с много ръце
едновременно.Разкрихме ги че са Барди с всичките йм екстри и са висши
Български Божии династични благородници и в Странната армия на Филип,
агитиращ с името си,че Боговете са Любов и той е плод на тази Любов,те
имат основна ПОДДЪРЖАЩА роля в гастролиращата Жреческата трупа!
Трябва да установим какви по-точно са-дали са в оркестъра,при певците
или танцьорите,и затова да не се бавим отиваме директно при наиенованието
на войсковата им част,към което още в началото имахме съмнения!
Името ХЕТАЙРИ поразително ни заприлича на нашите ХАЙДАРИ или по-точно
ГАЙДАРИ!Нека да проверим в другите езици какво пишат за тия ХЕТАЙРИ,може
да искочи още нещо за тях!Я да видим какво пишат руските изследователи.
Разбира се,че е така!Ние си го знаехме от нашата разшифровъчна програма,
но все си е по-друго да го видиш в потвърждение и по други канали!Защото
на руски ХЕТАЙРИ си бяха ГЕТАЙРИ,сиреч ГАЙДАРИ!!!  

Но щом са ГАЙДАРИ,Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТ И ГАЙДИ!
Къде им са гайдите?ще им трябват още поне две ръце за тая работа,та
станаха вече шестръки!
Сега да открием къде им е това мистично и страшно оръжие ГАЙДАТА?!....


**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************

 Спираме до тук с разказа на МОНЕТАТА(Мат Диана),щото стана много
дълъг и се отклонихме доста от основната тема за Памук могила,но
продължаваме веднага  в другия постинг,за да разберем каква е била в
действителност тази необикновена армия на Филип с такъв огромен оркестър
и певци -че то не остана място за другите бойци,дето трябва да мушкат и
колят...!


Директорът на Археологическия музей в Пловдив-КОСТАДИН КИСЬОВ=Дете
на Бок Исус Кая(Жреца) ни съобщава,че е намерен  скелет на жена със
забит във врата й нож.Ще измислят пак някаква работна хипотеза-вампир,
ритуален обряд или каквото и да е-нали е хипотеза,пък и трябва да се даде
на отчаяно търсещите ИСТИНАТА Българи някаква посока на търсене,че
да не би случайно да тръгнат по другата-верната и случайно да открият
ИСТИНАТА!При ИСТИНАТА няма случайно нейно откриване!Тя-ИСТИНАТА,
не позволява на никой да я открие случайно и да влезе в СВЕТАЯ Й СВЕТИХ!
До ИСТИНАТА се допускат само позналите и приелите с цялата си Душа и
Сърце Български Богове,Които са кодирани вав висшата стойностна човешка
категория ИСТИНА,защото ИСТИНА =Иса и Диана!Исус и Богородица!Исус и
Мария Магдалена!А хипотезите са за това-да се предположи къде са Боговете
и лелеяният от всички Божи свят и как да се стигне до Тях.И пада голямо
търсене,без да се и забелязва ,че Те са на най-видните места наоколо,
както е и в конкретния случай с ХИПОТЕЗИТЕ!
ХИПОТЕЗАТА се дефинира като предложено обяснение на дадено
явление,а ние я дефинираме като обяснение,водещо единствено и
задължително при Боговете,скрити в термина:
ХИПОТЕЗА=Иза и Бохиня Диана!!!
Същото твърди и синонима ДОПУСКАНЕ=Иса и Бокиня Диана,който е
основа за анаграмното получаване на думата ХИПОТЕЗА                                                                                                                     
ОБЯСНЕНИЕ ВОДЕЩО до=до Бог Исуш и Богиня Диана!!!!
НА НАЙ-ВИДНО МЕСТО=Иса и Богиня Диана Мат
ВСИЧКО ВОДИ ПРИ БОЖИЯ СВЯТ=ВСИЧКО ВОДИ ПРИ Бог Исуж и
Богиня Диана

И сега нашите Богове ни допуснаха до истината за необяснимия
погребален ритуал и ни разкриха какво секретно послание ни е изпратил
Съставителя на погребалното писмо-местния жрец,чийто генетичен потомък
е и Костадин Кисьов,защото до тази сакрална материя се допускат само
хора от соя(Иса) и Божия ген(генът на Бог Ежуа)!

ЗАБИТ НОЖ В ВРАТА=Бог Ежуз и Богиня Диана Бард
Така от това писмо научихме,че жената е била от свещния род
на Българските Богове,както и Кои Са Те!
Жреца-писател няма да пропусне да използва в описателното си
писмо и любимият приьом на зашифровчиците да ползват за анаграмни
подложки геометричните,математически,тегловните и други възможни
характеристични параметри на пощенската пратка-в случая могилата и всичко,
намиращо си в нея!
ПОЩЕНСКА ПРАТКА=Бог Исуш и Диана Барк
Тука е използвал габаритите на камерата:
4 метра в диаметър и един метър височина,чиято разшифровка гласи:
ЧЕТИРИ МЕТРА В ДИАМЕТЪР=Ешуа Друида и Богиня Диана Матара Мария!!!
ЕДИН МЕТЪР ВИСОЧИНА=Диана Матара и Бог Исуш!!!
 Точно и акуратно съставено свръхважно зашифровано със свещения шифър
съобщение за Българските Богове,пуснато в надеждно защитена пощенска
кутия-трезор,и доставено навреме и на точния адресат-в случая всички ние
с вас!
Нищо друго няма значение за жреца,за неговата институция и подопечният му
Български народ-нито проблемите му и на хората,нито мъките и страданията,
нито живота им и неговия имат значение!В писмата от всякакъв вид и форма
се влага само тази информация:
Кои Са Българските Богове и че тези Богове Са Исус и Мария Магдалена,и
че Българите са Техния Първосвещен Народ и между тях са оставени за
съхранение Свещената Първородна  Божия златна династична верига,от
която в началото на 21 век ще дойде и Човешкия Спасител!

В секретното предметно писмо сред артефактите от могилата разчетохме още
следните съобщения:
СИНЬО МЪНИСТО-едно красиво малко стъклено топченце,което и християни
и мюсюлмани-незнайно защо ползват за предпазване от уроки.Който и да
питаш-вдига рамене!Ревностни християни пък го кълнат като езическо
суеверие,и с право го определят така,незнаейки въобще ,че тези езически
суеверия най-пазят и носят истинското Исусово познание и тайни!Защото
СИНЬО МЪНИСТО=Исус и Мат!Затова Жреците вмениха на хората да носят
синьо мънисто с червен конец против уроки,за да се гарантира чрез
суеверен страх от Божие наказание запазването и пренасянето на жизнено
важната информация!
ЧЕРВЕН КОНЕЦ=Чар Бок Ица=Чар Иса и Бокиня Диана
СУЕВЕРИЕ=Иса Вяра=Вяра в Исус=Иса Вер(змей)
СУЕВЕРЕН СТРАХ=Вяра в Исус Траха=Сар Бог Иса Траха
ВДИГА РАМЕНЕ=Богиня Диана Мария
АРТЕФАКТИ=Богиня Диана Трака-археологически носители на инфо за
Богородица , сред тях има още:
ДВЕ ИГЛИ ЗА ДРЕХИ=Диана Балг и Иза Драха
СРЕБЪРНИ НАКИТИ=Сар Бърк Диана=Царица Диана Българкта
ЗЛАТНИ НАКИТИ=Иза Дуло и Диана Кая
БАЛСАМАРИУМ=Бог Ел Иса И Мама Мария
МЕДЕН ШЛЕМ С ФИГУРИ=Мама Диана и Исуш Булгария=Мария Магдалена
Диана и Исус Са Българи!!!

Откакто започнаха проучванията на Памук могила, периодично се
появяват изненади,обобщават журналистическите репортажи от
археологическите разкопки,и ние в пълно съгласие потвърждаваме
изводите,подкрепяйки ги с този материал,в който освен ИЗНЕНАДИ
друго нямаше,защото Те поднасяха и Те бяха във всички ИЗНЕНАДИ!
ИЗНЕНАДА=Иза и Диана
ПОДНАСЯТ ИЗНЕНАДИ=Богиня Диана и Тати Исуз

Очаквайте продължението на историята за Филип и Александър,която
публикуваме в  тяхното постоянно присъствие и директна диктовка!

Бъдете благословени и се въздигайте,Българи,дръжте се здраво,щото
акъла ще ви се вземе от чудесата,които ви предстоят!И все за хубаво!