неделя, 21 март 2010 г.

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2000 – 2009


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2000 – 2009 Г.

1. Практикум за изследване на игровата дейност в книгата “Ръководство за изследване на детето” – І част, Веда словена /съавтор на Б. Минчев/, 2000 г.;
2. Практикум за изследване на игровата дейност в книгата “Ръководство за изследване на детето” – ІІ част, Веда словена /съавтор на Б. Минчев/, 2004 г.;

Статии в научни списания:
1. Играта и агресивното поведение – сп. “Дом. Дете. Дете и детска градина”, кн. І/2000 г.;
2. Проблеми при подготовката на учителя за работа с даровити деца, сп. “Дом. Дете. Дете и детска градина”, кн. 2/2000 г.;
3. Играта и изкуството – сп. “Дом. Дете. Дете и детска градина”, кн. 5/2000 г.;
4. Играта – водещ тип дейност, сп. “Педагогика”, кн. 6/2000 г.;
5. Средства за разпределяне на реда и ролите в играта – сп. “Начално образование”, кн. 2/2001 г.;
6. Тематична и структурна характеристика на сюжетите в приказките на Х.К. Андерсен – сп. “Начално училище”, кн. 5/2001 г.;
7. Игрови аспекти на психодрамата – сп. “Дом. Дете. Дете и детска градина”, кн. 2/2002 г.;
8. Ролята на играта в художествената литература за изследването на поведението и дейността. – сп. “Педагогика”, кн. 11/2003 г.;
9. Играта в художествената литература /практикум/ - сп. “Педагогика”, кн. 4/2004 г.;
10. Изследване играта на децата от предучилищна възраст – сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 7/2004 г.;
11. Многообразието на Аз-а в Биг Брадър – сп. “Психология журнал”, кн. 1/2005 г.;
12. Многообразието на Аз-а в Биг Брадър – сп. “Психология журнал”, кн. 13/2005 г.;
13. Туристическите походи – форма за организация на свободното време в семейството, сб. „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 2007 г.;
14. Играта като корекция на неконструктивно поведение, сп. Предучилищно възпитание, кн. 6/2008 г.;

Статии и доклади в сборници:
1. Играта в педагогическата система на Ян Амос Коменски – сб. “Ян Амос Коменски и нашата съвременност”, С, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001 г.;
2. Ролята на маската за развитието на “АЗ-а” в художествената литература – сб. “Приложна психология и социална практика”, Варна, Университетско издателство “Черноризец Храбър”, 2004 г.;
3. Характерни особености и функция на щаба в повестта “Тимур и неговата команда” – сб. “Педагогически приноси в памет на проф. М. Герасков”, В. Търново, 2005 г.;
4. Психологическа характеристика на игровата зависимост в художествената литература – сб. “Приложна психология и социална практика”, Варна, 2005 г.;

ДУХЪТ МУ ЩЕ ВИТАЕ ИЗ СЪРТА от Огнян ЖЕКОВ


Вестник “ЧЕРНОМОРИЕ” - Варна
08.03.1996/Брой 58(1302)
IN MEMORIAM
ДУХЪТ МУ ЩЕ ВИТАЕ ИЗ СЪРТА

от
Огнян ЖЕКОВ

Без време, на 63 години, си отиде от белия свят писателят и фолклористът Тодор РИЗНИКОВ (Тодор Иванов Василев). Но духът му дълго ще витае по непребродените пътеки на родния Сърт, Родопите, Пирин, Мадара … Там, където остави частица от себе си. Още в романа си “Ловецът на диви патици”, той възпя мъжествената красота на Камчийския край. И остана верен завинаги на обикновените хора на Снежина, Аспарухово, Сатовча, Кюлевча, които го приемаха с отворено сърце и му изпяха съхранени от столетия песни. Много от тях успя да публикува, но още повече пазеше в паметта си, които така и не останаха записани. От разпръснатото в преданията и песните изгради смели хипотези, които историците вече доказват. И независимо от напредналата си възраст поведе по стъпките на легендите своите приятели в търсене на славата и величието на хан Крум, на Ивайло, на трагедията на ослепените самуилови войни. Той каточели бе съвременник на легендите.
Почти 40 години Тодор Ризников посвети на великия български епос “ВЕДА СЛОВЕНА”. Проверяваше всяка дума и ударение, търсеше зад имената на героите й най-древната ни история – от преселението ни от индийската земя в земите зад Дунава. И откри местността “ОРФАНСКОТО” в Родопите, където преданията сочат, че е бил градът на ОРФЕЙ. Последните му планове бяха да издаде така дълго обмисляната си книга за “ВЕДА СЛОВЕНА”, за която дарителският фонд “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ” – ВАРНА, се беше наел да осигури финансирането. Да се надяваме, че ръкописите му един ден ще станат достояние на българите. Защото едва ли някой вече може да поеме и премине неговият нелек път, който ще завърши на 20 март, когато ще бъде положен прахът му в София.