събота, 25 април 2015 г.

ЗА ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ - ОТНОВО - ФБ - 25.04.2015.

История славянобългарска или славнобългарска.

Contadores de visitas gratuitos
 
"История славянобългарска"
или
"История славънобългарска"
bozman
 
 
 
 
 
ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЦАРЕ И СВЕТИИ И ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДЕЯНИЯ И СЪБИТИЯ. СЪБРА И НАРЕДИ ПАИСИЙ ЙЕРОМОНАХ, КОЙТО ЖИВЕЕШЕ В СВЕТА ГОРА АТОНСКА И БЕШЕ ДОШЪЛ ТАМ ОТ САМОКОВСКАТА ЕПАРХИЯ В 1745 ГОДИНА. А СЪБРА ТАЗИ ИСТОРИЯ В 1762 ГОДИНА ЗА ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД”.
Йорд. Иванов, София, 1914
Това е свободния превод на проф. Иванов, който тактично избягва както виждате да дава трактовки на съмнителни изписи и просто прескача първата съставка „славе/славъ”.
Нека разгледаме калиграфията на първите две думи от този текст: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxydW5peWlzdG9yaWFib3ptYW58Z3g6YjdmMjhkN2UyYjEwZWFi&pli=1
  В България се шири повсеместно „научната” формулировка, че „това”  се чете на новобългарски, като „история славянобългарска”. Току  всеки проходил и прописал „учен” или просто първокурсник, първата му работа е да види какво казва и пише шефа и започне да папагалничи след него, една много удобна стратегия за издигане в „научната” йерархия и за вземане на изпити, но абсолютно противопоказна, като лична умствена дедукция. Ние смятаме, че пише друго и ще изложим основанията си по няколко пункта от надписа.
 
1.       В първата дума „история” се наблюдават следните разминавания от старобългарските калиграфии на буквите:
 1.1.             Първата „И” не е старобългарско „и”, а староруско. Старобългарската графема е „Н”, каквато очевидно не е наличната в изписа.
1.2.            Третата графема е „Т”. Тя нито е староруска (ето един лист със староруската азбука http://otvet.mail.ru/question/15696362/  ),  нито старобългарска. Прилича на ръкописно m от латинския алфавит.
1.3.            Последната графема, която трябва да е „Я” , по изпис прилича комбинация на старобългарското „йен” и „я”.
 2.      От наличните 7 графеми в разглежданата дума „история”, само 3  (с, о, р) имат старобългарски изпис. Останалите са или русизми или Паисиеви „разработки” на графемите. Това не може да не се има пред вид, когато се разглежда този паметник, защото ако изхождаме само от калиграфията, то това е староруски паметник,  съждение което противоречи на целият подтекст на „Паисиевата история” (ИС).
 3.      Втората дума е спорната съставка „славе/славъ”от сложната дума „славе(ъ)ноболгарская”. Да се извежда някаква „славянобългарска” народност, от текст, който със всички средства се старае да утвърди именно „болгарското/българското” име и народност е меко казано недоразумение.
4.      Как се постига тази цел, да се вмени „славян-ското/ството” в Паисиевата история ?. Това става по няколко начина.
 
4.1.            Първият е примитивният – представя се без никакви съображения, че Паисий бил написал „славянобългарска” и това се отпечатва във всички издания на сателитната държава, която не трябва да забравя „славянството” си, което се изразява най-вече с теманета към Империята „Освободителка”.
 
4.2.           Вторият е разбирането на пета графема от изписа на „славе/ъноболгарская”, като „етъ”, т.е. като новобългарското ударено „Е” преди реформата.
 5.      Ето и нашите съображения, че тази  графема, не може да бъде „етъ”, а е голям „йеръ” (Ъ), тъй като този изпис не може да бъде отнесен към нито една азбука.
5.1.             Рисунката която съм приложил е възстановена калиграфия в уголемен вид на въпросната Паисиева графема.
 Тя съдържа:
5.1.1.       С червено е така наречената „паерчица”. Това е извънредно важен омекчителен знак за старобългарската фонетика. Тя означава омекчено (палатизирано) учленение на гласната над която стои или край която стои. В нашият случай имаме паерчица край „В” но в по голямата си част, провиснала към Ъ. Тази паерчица указва изчезваща ерова гласна Ъ. В нашият случай указва изчезване на еровата след В – славъно стрб. славно новобългарски, дъва, стрб., два, новб. и т.н. Разбира се, това изчезване по-точно касае среднобългарския, но такива разчленителни класификации на езика в момента не променят въпроса.
5.1.2.      Със синьо е мястото, където са се докоснали двата изписа на Ъ и на „паерчицата”, и с течение на времето са се разляли и са се слели.
5.1.3.      Посоката на изписване на паерчицата е от ляво-надясно, отгоре-надолу и съвсем ясно се вижда, че траекторията и няма нищо общо нито с хоризонталната черта на Ъ, нито с вертикала надолу към „коремчето”, като го подминава.
5.1.4.      Очевидно Паисий е мислил като пише и се е затруднил при палатизираното Ъ, т.е. той е пишел собствените си разсъждения и освен това не е бил обучаван  в „четмо и писмо” по собствените му думи. Ето защо е изписал първо паерчицата и след това поради липса на място е слязъл под линията на изречението при изписа на Ъ. По нататък в текста обаче повече не се занимава с „паерчици” и „предихания” и си пише Ъ без никакви украшения за фонетично правдоподобие..

6.      Лингвинистични съображения.
6.1.Съставната „славъно” (славънъ, славъна) не може да бъде думата „славено” по най-простата причина – такава дума НЯМА в старобългарския език.
6.2. Съществува думата словенинъ м.р., словене мн.м., но това очевидно не е изписаната дума, поради ясно изписаното А, от „славъно”.

7.      Историографски съображения.

7.1.             Паисиевата история е залегнала в основите на българщината не поради блестящата си грамотност и изискана реч, не поради неповторима калиграфия и блестящи метафори, не поради праводоподобно и доказано излагане на историята. Тя не притежава нито едно качество от гореизброените. Тя полага основите на новата българска реалност САМО  ЧРЕЗ  своето патриотично съдържание, акцентуващо върху болгарската народност и нейните права сред останалите народи,  вече утвърдени народности в Европа. 
7.2.            Ето поради тази текстологична и смислова насоченост на Паисиевата история, вменяването и прикачването на паразитни и разсейващи основната линия на повествованието „славеянски” измислици  е не само неразбиране на същността на Паисиевата история (за калиграфията вече говорих), то е фундаментално неразбиране на пътя на българската история и пътя на българската народност през вековете.
 
Попгладичов препис на История славянобългарска от 1809 г., Държавен архив – Велико Търново
 
    Дори горните разсъждения да са погрешни и "Поп Гладичовият" препис да е точно предаване на Паисиевоѣ , чрез  €, то припознаването на  с Я си остава фриволност или пресметната манипулация. Тази политическа по същество маневра не може да се оправдае нито с "ятовата граница", нито със смислова аналогичност.  От тук нататък започва папагалниченето и никой даже и не поглежда какво и как е писал Паисий, а  всеки следващ  новоизлюпен учен в люпилнята на сателитната държава перефразира научният корифей, който си е избрал  без да погледне Зографската история. Така на Отеца Паисий се преписват неща, които ТОЙ НИКОГА НЕ Е ПИСАЛ. 
 
Край

петък, 17 април 2015 г.

ЗА САКРАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - БЛОГ-БГ - 17.04.2017.

Мостове, пещери, ж п прелези и надлези са местата през които може да попаднете в друго време или измерение!
автор: moniboneva категория: Други   
прочетен: 8 коментари: 0 гласове: 
1

последна промяна: 20:10

Моста е сакрално пространство, символ на свързване здрава връзка.Но и вид отделяне от едно място и преход към друго.Това е символиката на моста ,но дали е само чиста символика или има и друго скрито значение. В някой западни страни  влюбените заключват по мостове катинари символ на любов за да са вечно заедно. Това е просто една модерна традиция като да се порадярват сърчица на Свети Валентин. Но, че мостовете са необикновенни места ,има доста сведеният на хора неволно преминали в друго време/ или измерение/.Квантовта физика признава съществуването на други измерения счита, че те са поне две макисмум 200.Според други изследователи на тези необясними феномени, съществуват портали във времето. Едно от местата където това може да се случи е именно на мостовете.Или  ако съществува надлез с ж п линия явяваща се ускорител на времето, може и под тях да се появи такава пространствена аномалия или портал.Рускиня от Петербург се връща от тържество за рожденият си ден с нейни колеги Носейки цветя и бивайки в празнично настроение тя минава през един от мостовете на града с лъвове на него Наоколо е шумно има туристи осветление Но изведнъж когато стига до средата на моста всичко заглъхва Става тъмно Уличното осветление почти липсва няма лампи виждат се лодки улиците са пусти На младата жена гледката и се струва позната от някъде Спомнила си че виджаля подобен изглед на картина в галерия от миналият век Изпрашена тя се връща обратно към светлината в отдалечената част на моста Сторило и се доста отдалечена но приближавайки отново светлината се появила както шума и оживлението Младата жена за себе си е убедена че в онази нощ за кратко се е оказала в Петербург от началото на 19 век.В началото на 20 век в Хонконг намират изгубено момче на около 10 г което говори на... старокитайски език. Почти цяла година не могат да установят кое е изгубилото се момче защо говори на старо китайски език и от къде е дошло то. След около година то внезапно изчезнало от дома където било настанено През същата 2000 година  Тибетските монаси отквиват в стар летопис от преди няколко столетия в който е спометано за изгубило се в пещера 10 г момче.След около година било намерено живо и здраво то им разказало къде е било през това време, че е попднало на място където имало железни летящи птици, яздило на желязна змия и наоколо имало огромни високи сгради.Момчето действително се е возило на влак и видяло високи сгради и самолети в нашето време. То  не е знаело как да опише по друг начин в своята далечна епоха затова ги е оприличавало по този начин но останалото удивително съвпада.Мога много случаи да описвам на изчезнали хора които са се завърнали други за кратко са се появили и отново са изчезнали. Ето такива случаи не са криминални и граничат с необяснимото .Когато се случват пред очите на всички.В Англия младеж влиза да се къпе в банята и повече не излиза. След около час обезпокоени роднини разбиват вратата, но не откриват никой вътре. В банята е липсвал прозорец или др изход.Необясним случай при който майка оставя детето си на пейката пред стоматология и притичва да си вземе час на регистрацията. Мистериозно изчезва в пътя от входа на сградата до гишето на регистрацията.Испанец който бил на приятелска сбирка, отива да вземе карти за игра от съседната стая която няма друг изход, повече не е видян да излиза от там.Всички са ги видели да влизат ,но не и да излизат в помеждутъка от време и пространство- сякаш са се изпарили.Ето тези случаи са необясними!Разбира се ,може да не повярваме на свидетелите всички те да са масови лъжци.Да скриват истината ,но какво да кажем за изчезнали хора които сами се появяват и дават необичайни обяснения как според тях са липсвали само за няколко минути или часове.Такъв е случай от Русия. Мъж влиза в зимника на къщата за да вземе нещо от там, след което изчезва. Не бил открит в продължение на година и къщата била продадена на нови наематели. Една нощ се чуло шум в къщат.а Появил се старият наемател и ругаел сърдито семейството си, че го няма само за няколко минути ,а те вече са си легнали. Тогава смаените и сънените нови наематели му обяснили, че те живеят там от 3 години. Направили справка в полицията и се оказало, че това е изчезналият преди години хазаин на дома. Той твърдял, че го нямало само за няколко минути 15-20 мин са били изминали според него,докато реалното време което е изтекло било повече от 3 години.Докато му уредят нови документи и се свържат с близките му той отново изчезнал, търсейки обяснение в зимника правил опити отново да се върне обратно във време.Необичайното което забелязали новите наематели, че докато човека търсел нещо което да му подскаже как е станало това преминаване през времето се натъкнал на някаква зелена и /фосорираща /светеща в тъмното субстанция.Друг възрастен руснак трезвен и в добро ментално здраве излязал от Мола на улицата Според него той пребивавал там 15 минути но излизайки на улицата тя била пуста Липсвали  светещи прозорци ,хората, шума дори уличните котки. Той тръгнал по тези безлюдни улици. Стар жител на града си той не могъл да го познае. Липсвал паметника който би трябвало да се намира в парка от където редовно преминавал на път към домът си. По пътя срещнал само един младеж с качулка на главата който не му обърнал никакво внимание.Първоначално той поискал да го попита къде се намера, но въпроса му се сторил нелеп и оставил младежа да го подмине. Видял в тъмното позната сграда където жевеел неговият внук било тъмно но той решил да се качи Почукал на вратата отворил му внука и го запитал дядо къде скиташ цяла нощ Били изминали няколко часа Човека силно объркан решил да се прибере у дома си Но се безпокоял да не попадне отново  в непознато място Излизайки обратно на улицата обаче там отново бил познатия шум осветление и всичко с което бил свикнал.За себе си той вярва че е пребивавал в друго измерение и съветва когато се окажете в такава ситуация бързо да се върнете назад или да влезете в първото място което ви изглежда познато Почти същото съветват и специалисти които изучават тези загадки.Да се върнете незабавно назад или да запомните от къде точно сте минали, какво точно сте направили за да може да се върнете обратно.Понякога е възможно завръщането друг път може да останете завинаги в капан на времето или в другото време или пространство.Машина на времето може да не успее науката да измисли но че това се е случвало говорят много факти и свидетели В света ежедневно изчезват хора За година това прави един голям град само за изчезналите в Русия Не са малко случаите във Великобритания и като цяло в света изчезванията на хора ги е имало не само  през нашият век.Една част от тях могат да са неразкрити престъпления за  много  други, обаче няма обяснение!Няма дори най-малка следа по която да се търси.Странно то е ,че ''изгубените'' животни се намират като сами се връщат. И като цяло по рядко има изгубени животни.Това би означавало,че те умеят да се пазят сами! За котките се предполага ,че могат да откриват тези своеборазни тунели във времето и през тях намират пътя за в къщи.Това би обяснило как те успяват да преодолеят големи разстояния които иначе няма как да изминат за месец ,седмица или дни във вярната посока.При това избягвайки всички рискове по пътя без да ги мори глад и жажда.